≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Inbjudan till föreläsning av kallade ledamoten Dov Zakheim.

Onsdagen den 22 februari 2017 kl. 15.00–16.30 i Armémuseums hörsal

Dov Zakheim besöker i annat ärende Stockholm den 22-23 februari. Med tanke på Zakheims centrala roll i republikanska säkerhetspolitiska kretsar i Washington har Akademien bett honom att ge sin syn på det aktuella läget i USA. Dov Zakheim var i president Bushs administration tredjemannen i Pentagon under åren 2000–2004. Detta är en uppföljning av Zakheims anförande inför Akademien mars 2016.

Efter föredraget som sker på engelska finns tillfälle till frågor och diskussion.

Varmt välkommen!

Mikael Odenberg
Akademiens styresman

 
Anmälan görs via denna länk senast måndagen den 20 februari.

Kommentering är avstängd / ej aktuell.