≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Akademien sammanträder onsdagen den 6 december 2017 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till öppna delen. Anmälan krävs och sker här »

Öppen del

 1. Akademisammankomsten öppnas.

 2. ”Aurora 17 – Tankar för dagen” framförs av överstelöjtnant Andreas Ziegenfeldt, chef för 71:a motoriserade skyttebataljonen.

 3. Inträdesanförande av ledamoten David Bergman, ”Militär psykologi – Våldsutövning och konsten att döda”.

  ”Krigföring och psykologi har alltid gått hand i hand. Diskussioner om hur man bäst tar ut, utbildar och övar människor för att kunna prestera optimalt i stridssituationer har sedan tidiga filosofiska texter gått som en blodröd tråd genom krigshistorien. Under det senaste århundradet har stora militärpsykologiska framsteg skett inom flera områden. Att studera människor i pressade och ibland livshotande situationer ger unika erfarenheter. Forskning och framsteg inom bland annat ledarskap, selektion, grupputveckling, traumatologi och stresshantering har på många sätt förbättrat inte bara militära utan även civila organisationer. Parallellt har stora tekniska framsteg, inte minst inom autonoma vapensystem, stundtals lett till en överintellektualisering av krigföring som överskuggat den psykologiska påfrestningen i våldsutövning och dödande. I inträdesanförandet ges en genomgång om de militärpsykologiska framstegen från antiken till framtiden.”

  Kommentarer av ledamoten Anders Emanuelson.

 
PAUS Vatten och smörgås serveras (ca 17.45 – 18.05)

 1. Årlig redovisning av avdelning I,
  • ”Grunderna för behovet av framtida markoperativ förmåga”. En betraktelse av ledamoten Johan René.
  • ”Markstridens förutsättningar”. En reflektion av ledamoten Ulf Henricsson.
  • ”Sammanfattning” av ordförande avdelning I, ledamoten Jan Mörtberg

Sluten del

 1. Protokoll från föregående sammankomst.
 2. Akademiärenden.
 3. Sammankomsten avslutas.

 
Björn Anderson
Ständig sekreterare

 

Sändlista
Akademiens ledamöter
Försvarshögskolan
Revisorer

Comments on this entry are closed.