I samverkan med Försvarshögskolan inbjuder Kungl Krigsvetenskapsakademien till Vintersymposium över ämnet

”Globala trender – två utmaningar för vår säkerhet”

 Torsdagen den 18 februari 2016 kl. 09.00 – 12.30  i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm. Läs mer »

Avdelningsmötet den 10 februari måste flyttas till den 17 februari kl 16.30 – 18.00. Mötet hålls på FHS. Kallelse med dagordning sänds ut till berörda i början av vecka 6.

Den 70:e rikskonferensen

26 januari, 2016

in Nyheter

Folk och Försvars rikskonferens firade sitt år 70-årsjubileum och ägde traditionsenligt rum i Sälen andra veckan i januari. De cirka 350 deltagarna utgjordes av säkerhetspolitiskt engagerade i Sverige: representanter för medlemsförbunden, politiker, diplomater, anställda i departement och ämbetsverk, forskare med flera. Bland årets utländska gäster fanns Lettlands president, den finske överbefälhavaren samt chefen för Politiets sikkerhetstjeneste i Norge. Läs mer »

Videofilm från seminariet ”Hot mot försörjningssäkerheten”

Nyheter

Nu finns filmavsnitten från seminariet ”Hot mot försörjningssäkerheten” den 19 november tillgängliga på hemsidan.  

Läs mer →

Vår försörjningssäkerhet

Nyheter

Samhällets förmåga till självförsörjning genomlystes vid Akademiens sammankomsthet 19 november. Ämnet är av stor vikt för alla och envar medborgare och arrangörerna för sammankomsten arbetar vidare med dessa frågor inom ramen för Kv 21.  Läs mer »

Läs mer →

Årets högtidstalare om Tyskland

Nyheter

Årets högtidstalare Constanze Stelzenmüller har skrivit en intressant kolumn om var Tyskland står idag i FT.  Läs mer »

Läs mer →

Läsförslag till nytta och nöje

Nyheter

Military Thinking Medförfattarna är världsnamn inom ämnena militärteori, teknologi och logistik. Boken ger breda såväl som djupa perspektiv på en framtid som redan delvis är här.  Beställ här »   Nato – för och emot I en tid när debatten för och emot ett svenskt medlemskap i den västliga försvarsalliansen får betraktas som relativt livlig, […]

Läs mer →

Tekniken och framtiden

Nyheter

Akademiesammankomsten 22 oktober fokuserade på den tekniska utvecklingen. Möjligheterna inom olika teknikområden är fantasieggande och kreativiteten enorm. Ett välarrangerat och ytterligt intressant symposium.  Läs mer »

Läs mer →

Videofilm från Höstsymposiet

KV21

Nu finns filmavsnitten från Höstsymposiet 22 oktober tillgängliga på hemsidan.  

Läs mer →

Samtal om Natofrågan

Nyheter

Akademiesammankomsten 7 oktober ägde rum i Östasiatiska museets hörsal. Sammankomsten innehöll bland annat ett samtal mellan ledamöterna Mats Bergquist och Tomas Bertelman om geopolitiken och Natofrågan. Ledamoten Bertelman har skrivit om sina intryck från kvällen när det gäller frågan om Nato-medlemskap.  Läs mer »

Läs mer →

Årets belöningar

Nyheter

Akademiens presidium har i år beslutat att belöna Vilhelm Sjölin, Gunnar Möller, Lars Nicander, Gudrun Persson och Carolina Vendil Pallin. Belöningarna kommer att överlämnas vid högtidssammankomsten den 11 november i Börshuset.  Läs mer »

Läs mer →

Akademien avvisar KEX-utredningen

Nyheter

Akademiens presidium har idag till Utrikesdepartementet inlämnat följande yttrande över KEX-utredningen.  

Läs mer →

KV21 strategiska/operativa spel den 9 september

Nyheter

Under akademisammankomsten den 9 september genomförde projektet KV21 ett spel som syftade till att ge en inblick i vår försvarsförmåga idag, vilken utgör bas för långsiktiga inriktningar inom försvarssektorn.  Läs mer »

Läs mer →

Expertanalys av EU som säkerhetsaktör

Nyheter

Kallade ledamoten Teija Tiilikainen som är verksam som chef för Finlands utrikespolitiska Institut höll 2015-09-09 sitt inträdesanförande där hon gav ett antal initierade aspekter på den europeiska unionens artikel 5.  Läs mer »

Läs mer →

Många ämnen på sammankomsten 20 maj

Nyheter

Det blev en allsidig sammankomst där tankar för dagen som rörde läget i Försvarsmakten presenterades av ledamoten Anders Silwer. Kallade ledamoten Jyri Raitasalo höll ett högintressant inträdesanförande och Avdelning III presenterade sin årliga redovisning.  Läs mer »

Läs mer →