≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Vid dagens akademisammankomst har akademien valt in sju nya ledamöter och kallat professor och överste John Andreas Olsen från Norge som ledamot.

Valda ledamöter är brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, flottiljamiral Ewa Skoog Haslum, generalmajor Mats Helgesson, professor Magnus Jerneck, länsråd Ulrika Gradin, försvarsråd Johan Raeder och departementsråd Kristina Bergendal. [läs mer…]

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III (luftkrigsoperationer) sammanträder onsdagen den 10 februari kl 1730-1930. [läs mer…]