≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

av Bo Richard Lundgren

Stockholm, Sweden - July 7 2017: Rosenbad building, the prime minister's office and the governments chancellery. Photo: Michael715 / Shutterstock.com.

Totalförsvaret uppvisar en splittrad ansvarsstruktur. Ska det fortsätta så? Foto: Michael715 / Shutterstock.com.

Boken Kan Sverige försvaras – mot vad? (Eklidens Förlag 2015) innehåller flera läsvärda artiklar. En sådan mycket intressant artikel är skriven av ledamöterna i KKrVA Helena Lindberg och Bengt Sundelius. Den har rubriken Obesvarade frågor inför en aviserad svensk säkerhetsstrategi. I artikeln hävdas att ”de professionella som till vardags sysslar med svensk nationell säkerhet och försvar vet mer om utvecklingen i andra länder än om vårt eget samhälles brister och förmågor ur ett säkerhetsperspektiv.” Vidare sägs att ”det saknas en nödvändig kunskapsplatta för att kunna genomföra en ändamålsenlig nationell försvarsplanering, utforma en kunskapsbaserad säkerhetsstrategi eller skapa politisk samsyn kring resursprioriteringar mellan hottyper och bland de verktyg som kan ge önskvärda effekter inför dessa antagonistiska hot.” [läs mer…]

När det gäller den indiska upphandlingen finns det just nu många uppgifter i rörelse. RIA Novosti skrev igår om att MiG-35 inte kommer att flyga under Aero India i Bangalore som startar om en vecka. Uppgiften kommer från en MiG-representant i Indien och är ett stort avbräck för ryssarnas möjligheter att vinna upphandlingen. Ryssland har varit generösa i sina anbud om teknolgiöverföring och är den traditionella leverantören av stridsflyg historiskt. Orsaken till ett flygstopp är inte känt.

In på banan kliver istället JSF. Häromdagen hade UPI en kort artikel, där amerikanska företrädare antydde att det inte finns några principiella hinder för teknologiöverföring. En vicepresident vid Lockheed Martin bekräftade också att Indiska flottan gjort en officiell intresseanmälan, och att företaget kommer att offerera planet.

Orsaken till denna omsvängning kan vara antingen att amerikansk sida vill hålla uppe volymen i beställningarna av JSF, så att inte styckekostnaden ökar. USA kan också ha gjort någon större strategisk kalkyl för Asien, där Indien blir helt central i strategin för världsdelen både säkerhetsplotiskt och ekonomiskt. Det skulle också kunna vara en farhåga för att Block 2 F/A -18 E/F inte besitter några avgörande egenskaper mot i första hand kinesiskt stridsflyg. Jag lutar åt att det i första hand är strategin och i andra hand försäljningsvolymen det handlar om. Repris på Norge för SAAB? Under Aero India får vi veta mer om JSF kan tränga sig in i startfältet.

Indien meddelade också att Kina, Iran och Pakistan inte är inbjudna till Aero India efter anvisningar från det indiska utrikesdepartementet. Ytterligare ett litet tecken på att axeln USA – Indien växer sig allt starkare inför framtiden.

:)