Strategiska områdenav Bengt Lundgren

Styresmannen Mikael Odenberg öppnade dagens sammankomst med att hälsa de ca 80 ledamöterna och inbjudna gästerna välkomna. Programmet inleddes sedan av dagens hemlige gäst, försvarsdebattören och bloggaren Skipper (Örlogskapten Niklas Wiklund) som under punkten ”tankar för dagen” gav sin syn på läget inom Försvarsmakten inför stundande Försvarsbeslut. Temat för Wiklunds framställning var ”i otakt med tiden”. Wiklund tog i sitt anförande utgångspunkt från Försvarsbeslutet 2000 och pekade på den oerhörda minskning av vår försvarsförmåga som gjorts genom ekonomiska neddragningar och ominriktning av Försvarsmakten.  Läs mer »

I panelen från vänster, Mats Bergquist, Hanna Cederin, Linda Nordlund och Michael Moore.Under denna tveeggade rubrik genomfördes ett seminarium om svenskt NATO medlemskap i Karlstad onsdagen den 15 april. Ett 70-tal intresserade hade samlades i Gamla Wermlandsbankens lokaler för att lyssna till några av landets främsta experter på dessa frågor samt ta del av en debatt mellan ungdomspolitiker.

Arrangör var Folkpartiets Liberalernas ungdomsförbund och Försvarsforum, lokalt representerat av Försvarsutbildarna Värmland. För att ge aspekter på för- och nackdelar med ett svenskt medlemskap föreläste ledamöterna ur Kungl Krigsvetenskapsakademien, generalmajor Michael Moore och ambassadör Mats Bergquist.  Läs mer »

Måndagen den 27 april 0900-1230 genomför projektet KV21 seminariet ”Cyberhotet mot samhället” på Försvarshögskolan. Ett seminarium som behandlar en samhällsviktig fråga av stora mått! I seminariet medverkar förutom akademiens egna ledamöter, inrikesminister Anders Ygeman, representanter för FBI, MSB, regeringens utredare m fl.

Språk: Delvis på engelska
Anmälan: Obligatorisk
Inbjudan »
Program »

Försvarsforum – seminarium i Linköping

Försvarsforum

Försvarsforum genomförde den 9 april 2015 ett seminarium i samarbete med det socialdemokratiska ungdomsförbundet. För den lokala supporten stod Allmänna försvarsföreningen. Temat för kvällen var ”Försvarsmaktens internationella insatser”.

Läs mer →

Vinnare av 2014 års tävlingsskrift

Nyheter

Kungl Krigsvetenskapsakademien har sedan några år tillbaka återtagit tidigare tradition med att utlysa en årlig skribenttävling. Vinnande bidrag 2014 ”Myten om de omoraliska drönarna – Hur nyttjandet av autonoma vapensystem kan leda till högre moral i krigföring” är författad av David Bergman, kapten i armén och försvarsmaktsdoktorand i psykologi. David Bergman kommer att erhålla sitt […]

Läs mer →

Nytt koncept för KKrVA blogg

Nyheter

Konceptet  innebär att: Tjugofyra ledamöter och några icke-ledamöter har engagerats som skribenter, vilket möjliggör att Akademiens kompetensområden kan täckas upp. Detta gäller såväl ämnen av nyhetskaraktär som de som kräver närmare analys. Flera nya, aktuella och spännande inlägg kommer att presenteras på bloggen varje vecka och undertecknad kommer att vara redaktör. Tommy Jeppsson

Läs mer →

Varierat på Akademiesammankomst

Nyheter

Sammankomsten 11 mars bjöd på intressanta ”tankar för dagen”av FMV GD, Avd IV årliga redovisning presenterad av ledamoten Bo Janzon över ämnet ”fredsteknik samt en studie baserad på tänkvärda erfarenheter från tjänstgöring i Bryssel framförda av ledamoten Katarina Engberg.  Läs mer »

Läs mer →

Klarar Europa Putin?

Nyheter

Viktiga förutsättningarna för det Ryska Agerandet i Ukraina är ett svagare Europa och ett USA som (till stor del) omorienterar sig säkerhetspolitiskt och strategiskt i riktning Asien. Sammantaget något som breddar det ryska spelfältet om vilket ledamoten Mats Bergquist gör en mycket intressant analys.  Läs mer »

Läs mer →

Vintersymposiet behandlade Arktis

Nyheter

Arktis strategiska betydelse behandlades på ett mycket intressant symposium den 19:e februari. Sverige berörs i hög grad av utvecklingen i Arktis, en region som inte kan betraktas som ett isolat från övriga konflikthärdar, oaktat om de befinns vara nära oss eller är belägna längre bort.  Läs mer »

Läs mer →

27 april 2015 – Cyberhotet mot samhället

Nyheter

En samhällsviktig fråga av stora mått diskuteras. Missa inte detta! Seminarium inom KV 21 – Cyberhotet mot samhället Inom ramen för akademiens projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” arrangeras ett spännande seminarium om cyberhotet mot samhället. Måndagen den 27 april kl 09-12 i Sverigesalen, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.  

Läs mer →

Säkerhetspolitik i orostid diskuterades

Nyheter

Årets rikskonferens i Sälen genomfördes mot bakgrund av ett totalt sett försämrat omvärldsläge. Detta gäller globalt liksom i vårt närområde. Talen, liksom frågorna som ställdes till talarna återspeglade detta samtidigt som referenten sitter inne med intrycket att ganska få konkretiseringar gavs såväl avseende effekthöjande åtgärder som framförallt den ekonomi som krävs kopplat till detta.  Läs mer »

Läs mer →

Framtidsprojektet KV 21

Nyheter

Akademiens mångåriga projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” har inletts. Ekonomiskt är det i hamn varför ett arbete på stor bredd och djup kan genomföras med ledamöter från alla avdelningar. Projektets syfte är att så långt vetenskap och beprövad erfarenhet förmår ta fram de byggklossar som formar vår säkerhetspolitik.  Läs mer »

Läs mer →

Tankar om det nationella försvar

Nyheter

Ledamoten Jan Wickbom utvecklar i en artikel sina tidigare tankar om nationellt försvar, denna gång utifrån de mera principiella utgångspunkter som konstituerar den nationella förmågan.  Läs mer »

Läs mer →