≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Härmed kallas ledamöterna (maka/make (motsv) må medfölja) till Högtidssammankomst i Börshuset vid Stortorget måndagen den 12 november. Ledamöterna med respektive erbjuds därefter att delta i Högtidsmiddagen på Karlbergs slott. [läs mer…]

Akademiens ledamöter och utomstående inbjuds till årets höstsymposium den 24 oktober på FHS. Det kommer att lägga grunden för Akademiens nya projekt ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)”. Såväl utländska som svenska experter kommer att tala om hur Europa ser ut idag och framåt, både ur stora och små staters perspektiv. Arrangör är avdelning VI. Symposiet genomförs på engelska. Anmälan krävs. [läs mer…]

– Ett Trovärdigt Försvar –

Seminarium med paneldebatt och frågestund.
Välkommen till Arsenalen i Strängnäs torsdagen den 15 november, kl. 18.30-21.00

 • En säkerhetspolitisk översikt
  Ambassadör Michael Sahlin, Kungl Krigsvetenskapsakademien
 • Vad krävs för att återskapa ett trovärdigt försvar
  Direktör Johan Wiktorin, Kungl Krigsvetenskapsakademien
 • Politiska kommentarer
  Allan Widman (L) Försvarsutskottet
 • Moderator
  Olof Jonmyren, Politisk redaktör
 • Debatt och frågestund

[läs mer…]

IRH (Nätverket för IR historia) bjuder in till seminarium om svensk-ryska relationer under Kalla kriget och idag

Ryssland är Sveriges viktigaste stormaktsgranne, det land jämte Danmark som vi under historiens gång haft flest krig och fred med. Sverige måste alltid förhålla sig till Ryssland oavsett regim. Hur vi skall förhålla oss till Ryssland föranleder ofta politiska kontroverser, något som Sven Hirdman, Sveriges ambassadör i Moskva under åren 1994–2004 och författare till flera böcker om svensk utrikespolitik och svensk-ryska relationer, diskuterar i sitt anförande.

Tid och plats: onsdag 17 oktober, kl. 13.00 – 15.00, Rum D900, Historiska institutionen

Seminar invitation: Swedish-Russian relations during the cold war and today

Russia is Sweden’s most important superpower neighbor, and no matter its regime, Sweden has had to pay attention to Russia throughout the years. Sweden’s relationship with Russia has been a topic for political controversies. In his talk, Sven Hirdman, Swedish Ambassador in Moscow 1994-2004 and author of several books about Swedish foreign policy and Swedish-Russian relations, will discuss these issues.

Time and place: Wednesday 17th October, 13-15, D900, Department of History

For more information about the Network for IR History at Stockholm University, please visit https://www.ekohist.su.se/irh

Försvarshögskolans militärhistoriska sektion har nöjet att inbjuda till:

MILITÄRHISTORISKT SEMINARIUM PÅ FÖRSVARSHÖGSKOLAN

Hakkapeliterna i verkligheten, det tunga rytteriet på trettioåriga krigets slagfält.

Tisdagen den 6 november Kl. 14.00-16:00 i sal N206 hålls det andra öppna seminariet för terminen i sal N206 på Försvarshögskolan. Anledningen är den nyutkomna boken, Hårdast av de hårda, en kavalleriofficer i fält, av Sebastian Jägerhorn tidigare Finlands Riddarhussekreterare, numera chefsjurist på Fazerkoncernen. Efter seminariet inbjuds till frågor. Samtalsledare är professor Gunnar Åselius, militärhistoriska sektionen.

[Läs mer…]

Försvarsforum inbjuder till Svensk Säkerhetspolitik på Chalmers Konferenscenter i Göteborg den 15 oktober kl 19. Anmälan senast 10 oktober. Jan Mörtberg, Lars Nylén och Björn Körlof kommer att tala. [läs mer…]

Böckerna om kriget på GotlandAlla böcker ur Gotlandsserien har sålt slut redan under de första sommarmånaderna, men kan fortsättningsvis köpas från Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek via denna länk www.smb.nu/gotlandtriologin »

Tillsammans med Försvarsutbildarna och Allmänna Försvarsföreningen har Kungl Krigsvetenskapsakademien genomfört två lika intressanta som välbesökta seminarier under Almedalsveckan vilka här kan läsas i sammandrag alternativt ses i sin helhet som webbsändningar nedan

Länk till videoinspelning: Att manipulera val genom att så misstro »
Länk till videoinspelning: Hur skapar vi ett trovärdigt försvar »