KALLELSE

Akademien sammanträder onsdagen den 15 april 2015 mellan kl. 16.30 och ca 19.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten. Läs mer »

Sammankomsten 11 mars bjöd på intressanta ”tankar för dagen”av FMV GD, Avd IV årliga redovisning presenterad av ledamoten Bo Janzon över ämnet ”fredsteknik samt en studie baserad på tänkvärda erfarenheter från tjänstgöring i Bryssel framförda av ledamoten Katarina Engberg.  Läs mer »

Klarar Europa Putin?

25 februari, 2015

in Nyheter

Viktiga förutsättningarna för det Ryska Agerandet i Ukraina är ett svagare Europa och ett USA som (till stor del) omorienterar sig säkerhetspolitiskt och strategiskt i riktning Asien. Sammantaget något som breddar det ryska spelfältet om vilket ledamoten Mats Bergquist gör en mycket intressant analys.  Läs mer »

Vintersymposiet behandlade Arktis

Nyheter

Arktis strategiska betydelse behandlades på ett mycket intressant symposium den 19:e februari. Sverige berörs i hög grad av utvecklingen i Arktis, en region som inte kan betraktas som ett isolat från övriga konflikthärdar, oaktat om de befinns vara nära oss eller är belägna längre bort.  Läs mer »

Läs mer →

27 april 2015 – Cyberhotet mot samhället

KV21 Seminarier

En samhällsviktig fråga av stora mått diskuteras. Missa inte detta! Seminarium inom KV 21 – Cyberhotet mot samhället Inom ramen för akademiens projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” arrangeras ett spännande seminarium om cyberhotet mot samhället. Måndagen den 27 april kl 09-12 i Sverigesalen, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.  

Läs mer →

Säkerhetspolitik i orostid diskuterades

Nyheter

Årets rikskonferens i Sälen genomfördes mot bakgrund av ett totalt sett försämrat omvärldsläge. Detta gäller globalt liksom i vårt närområde. Talen, liksom frågorna som ställdes till talarna återspeglade detta samtidigt som referenten sitter inne med intrycket att ganska få konkretiseringar gavs såväl avseende effekthöjande åtgärder som framförallt den ekonomi som krävs kopplat till detta.  Läs mer »

Läs mer →

Framtidsprojektet KV 21

Nyheter

Akademiens mångåriga projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” har inletts. Ekonomiskt är det i hamn varför ett arbete på stor bredd och djup kan genomföras med ledamöter från alla avdelningar. Projektets syfte är att så långt vetenskap och beprövad erfarenhet förmår ta fram de byggklossar som formar vår säkerhetspolitik.  Läs mer »

Läs mer →

Tankar om det nationella försvar

Nyheter

Ledamoten Jan Wickbom utvecklar i en artikel sina tidigare tankar om nationellt försvar, denna gång utifrån de mera principiella utgångspunkter som konstituerar den nationella förmågan.  Läs mer »

Läs mer →

Japan, en viktig USA allierad

Nyheter

USA:s inflytande och möjligheter till maktprojicering i Stillahavsregionen har en nära koppling till alliansförhållandet med japan, en nation som blir allt militärt starkare och som är en ekonomisk supermakt.  Läs ledamoten Berndt Grundeviks artikel »

Läs mer →

Aktuell och intressant Akademiesammankomst

Nyheter

Onsdagen 3 december innehöll ett lika späckat som intressant program med uppstart i form av ett inträdesanförande av ledamoten Fredrik Bynander under rubriken ”Ostämda orkestrar – krisberedskap och samverkansförmåga i ett nätverkssamhälle”. Därefter talade statsrådet, försvarsminister Peter Hultqvist. Ryssland och egen förmågeutveckling var de viktigaste punkterna i ministerns tal. Som avslutning presenterades avdelning III, mycket […]

Läs mer →

Experter om Ukraina

Nyheter

Den 6 oktober genomfördes en paneldiskussion på Försvarshögskolan med fem deltagare som tillsammans representerar såväl bredd- som djupkunskap om vad som händer i Ukraina. Även om det gått en tid sedan evenemanget genomfördes så ger en läsning av vad som där avhandlades viktig kunskap om ett skeende som höggradigt berör vårt lands närområde.  Läs mer »

Läs mer →

Tankar om försvaret av Sverige

Nyheter

För en tid sedan publicerades en artikel av Lars G Persson, Bengt Loenbom och Jan Wickbom som presenterar ett alternativt försvarskoncept. I en efterföljande artikel granskar och fördjupar ledamoten Jan Wickbom ett antal faktorer som är av stor betydelse när ett existensförsvar ska utformas.  Läs mer »

Läs mer →

Ett alternativt försvarskoncept

Nyheter

Ledamöternas Lars G Persson, Bengt Loenbom och Jan Wickbom artikel ska ses utifrån det förnyade fokus på den nationella försvarsdimensionen som åter aktualiserats. Alternativa försvarslösningar syftande till att skapa säkerhetspolitisk trovärdighet behöver därför diskuteras inte minst beroende på småstatens begränsade resurser.  Läs mer »

Läs mer →