KALLELSE

Akademien sammanträder onsdagen den 7 oktober 2015 mellan kl. 16.30 och ca 19.15 i – obs! ändrad lokal – hörsalen Beijing, Östasiatiska museet vid Tyghusplan på Skeppsholmen. (Om man tar buss 65 från Centralen (Vasagatan) kl 16.12 är man på plats 16.25.) Utomstående är inbjudna till öppna delen.   Läs mer »

Härmed kallas ledamöterna (maka/make (motsv) må medfölja) till Högtidssammankomst i Börshuset vid Stortorget onsdagen den 11 november. Ledamöterna med respektive erbjuds därefter att delta i Högtidsmiddagen på Karlbergs slott.   Läs mer »

Akademiens presidium har idag till Utrikesdepartementet inlämnat följande yttrande över KEX-utredningen.   Läs mer »

I år fyller Allmänna Försvarsföreningen 125 år. För att fira denna händelse arrangerar föreningen tillsammans Försvarshögskolan och Kungliga Krigsvetenskapsakademin en konferens den 14 oktober på temat Försvaret och det svenska samhället under 125 år.   Läs mer »

Under akademisammankomsten den 9 september genomförde projektet KV21 ett spel som syftade till att ge en inblick i vår försvarsförmåga idag, vilken utgör bas för långsiktiga inriktningar inom försvarssektorn.  Läs mer »

INBJUDAN

Till MSB:s hemsidaKungl Krigsvetenskapsakademiens avd V besöker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) onsdagen den 14 oktober 2015, kl 17.00.

Platsantalet är begränsat, varför principen ”först till kvarn” gäller. Även ledamöter från andra avdelningar är välkomna att delta.   Läs mer »

Expertanalys av EU som säkerhetsaktör

Nyheter

Kallade ledamoten Teija Tiilikainen som är verksam som chef för Finlands utrikespolitiska Institut höll 2015-09-09 sitt inträdesanförande där hon gav ett antal initierade aspekter på den europeiska unionens artikel 5.  Läs mer »

Läs mer →

Många ämnen på sammankomsten 20 maj

Nyheter

Det blev en allsidig sammankomst där tankar för dagen som rörde läget i Försvarsmakten presenterades av ledamoten Anders Silwer. Kallade ledamoten Jyri Raitasalo höll ett högintressant inträdesanförande och Avdelning III presenterade sin årliga redovisning.  Läs mer »

Läs mer →

Psykologiska försvaret i rampljuset

Nyheter

Förra veckan arrangerade Kungl Krigsvetenskapsakademien ett symposium med titeln ”Ett modernt psykologiskt försvar” där en bred genomlysning av denna, åter uppmärksammade funktion gjordes av ett antal kunniga föreläsare. Det ryska agerandet, informationsmanipulation och hur vi som konsumenter av information bör förhålla oss var några av de ämnen som berördes.  Läs mer »

Läs mer →

Ny bok

Nyheter

Läs Akademiens nyutgivna bok, Military Thinking in the 21st Century, med bidrag från ett antal av samtidens mest kända militärteoretiker. Pris 200 kr. Beställ här »

Läs mer →

Nya ledamöter 2015

Inval

Vid onsdagens sammankomst invaldes Generalsekreterare Lena Bartholdson, professor Martin Norsell, Förste forskare John Rydqvist och Professor Peter Thunholm i Kungl Krigsvetenskapsakademien. 

Läs mer →

Möte med försvarsministern

Nyheter

Vid en pressträff 5 april för Sveriges försvarsjournalister informerade försvarsminister Peter Hultqvist om inriktningspropositionen som ska ge sitt första avtryck efter nyår.  Läs mer »

Läs mer →

Ett hot i vår tid

Nyheter

KV21 seminarium måndagen 27/4 behandlade cyberhotet mot samhället. En hotkategori som vid sidan av terrorismen är något påtagligt liksom något som samhället måste ha en beredskap för och kunna skydda sig mot. Cyberhotet finns ständigt, det angår alla och bättre kunskap om dess medel och metoder är nödvändigt för samhällelig säkerhet.  Läs mer »

Läs mer →

Akademiesammankomsten 15 april

Nyheter

Styresmannen Mikael Odenberg öppnade dagens sammankomst med att hälsa de ca 80 ledamöterna och inbjudna gästerna välkomna. Programmet inleddes sedan av dagens hemlige gäst, försvarsdebattören och bloggaren Skipper (Örlogskapten Niklas Wiklund) som under punkten ”tankar för dagen” gav sin syn på läget inom Försvarsmakten inför stundande Försvarsbeslut. Temat för Wiklunds framställning var ”i otakt med […]

Läs mer →