≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Akademien har idag (03-25) lämnat svar till Regeringskansliet (UD) på den remiss som sänts ut rörande ”Utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen”. Remissvaret har beslutats av akademiens presidium på uppdrag av akademien. Det har utarbetats av en expertgrupp inom akademien med representanter för alla avdelningarna under ledning av ledamoten ambassadören Henrik Salander.

Akademien sammanträder onsdagen den 10 april 2019 mellan kl. 17.00 (OBS tiden) och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten. Anmälan krävs och sker här »

Öppen del

  1. Akademisammankomsten öppnas.
  2. ”Organisering og erfaringer fra det norske totalforsvaret med kobling til NATOs 7 prioriterte områder”.
    Den norske försvarsattachén Øystein Limoseth talar om totalförsvaret i vårt grannland.

PAUS ca 17.50 (Önskemål om öl/vatten och smörgås uppges i anmälan.)

  1. ”Världsordning under attack – sjunger multilateralismen på sista versen?”
    Inträdesanförande av ledamoten Magnus Jerneck, avdelning V. [continue reading…]

Kompanichef FRÅN P7 under övning. Förmågan till ledning av förband under olika kontexter berördes på flera sätt av flera av talarna under sammankomsten. Foto: Bezav Mahmod, Combat Camera / Försvarsmakten.Akademisammankomsten 20 mars var lika välbesökt som intresseväckande och innehöll såväl aktualiteter som lärdomar från vår egen försvarshistoria. Läs mer »

Kungl Krigsvetenskapsakademien utlyser två skribenttävlingar! Läs mer via länkarna

Tävlingsskrifter »
Årets bästa artikel »

Niels Bo Poulsen, Royal Danish Military Academy

The Stockholm Institute of Transition Economic (SITE) has the pleasure to invite members of The Royal Swedish Academy of War Sciences to a lecture by Professor Niels Bo Poulsen, Institute for Military History and War Studies at the Royal Danish Military Academy.

Date  Monday April 8, 16.30 starting with coffee/tea and snacks, the seminar is between 17.00–19.30.
Place Stockholm School of Economics, Auditorium 120, Sveavägen 65.

 
Professor Poulsen presents his new book Dödskampen: Kriget på Östfronten 1941–1945 (Historiska Media 2018, https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1422/2797  ) which is a major contribution on Russian military history and a grand synthesis of recent research and discussions on the Great Patriotic War 1941–1945. [continue reading…]

Länken nedan leder till en ljudfil som utgör ledamoten Lars-Erik Lundins presentation angående kärnvapenförbudet. Efteråt följer frågor och kommentarer av Mikael Holmström, Anna Wieslander, Jan Mörtberg och Rolf Ekeus.

https://www.process-to-nuclear-free.com/kaumlrnvapenfoumlrbudet/om-forbudet-pa-krigsvetenskapsakademins-vintersymposium-112-2019