KALLELSE

Akademien sammanträder onsdagen den 9 september 2015 mellan kl 16.30 och ca 19.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.   Läs mer »

Det blev en allsidig sammankomst där tankar för dagen som rörde läget i Försvarsmakten presenterades av ledamoten Anders Silwer. Kallade ledamoten Jyri Raitasalo höll ett högintressant inträdesanförande och Avdelning III presenterade sin årliga redovisning.  Läs mer »

Förra veckan arrangerade Kungl Krigsvetenskapsakademien ett symposium med titeln ”Ett modernt psykologiskt försvar” där en bred genomlysning av denna, åter uppmärksammade funktion gjordes av ett antal kunniga föreläsare. Det ryska agerandet, informationsmanipulation och hur vi som konsumenter av information bör förhålla oss var några av de ämnen som berördes.  Läs mer »

Ny bok

Nyheter

Läs Akademiens nyutgivna bok, Military Thinking in the 21st Century, med bidrag från ett antal av samtidens mest kända militärteoretiker. Pris 200 kr. Beställ här »

Läs mer →

Nya ledamöter 2015

Inval

Vid onsdagens sammankomst invaldes Generalsekreterare Lena Bartholdson, professor Martin Norsell, Förste forskare John Rydqvist och Professor Peter Thunholm i Kungl Krigsvetenskapsakademien. 

Läs mer →

Möte med försvarsministern

Nyheter

Vid en pressträff 5 april för Sveriges försvarsjournalister informerade försvarsminister Peter Hultqvist om inriktningspropositionen som ska ge sitt första avtryck efter nyår.  Läs mer »

Läs mer →

Ett hot i vår tid

Nyheter

KV21 seminarium måndagen 27/4 behandlade cyberhotet mot samhället. En hotkategori som vid sidan av terrorismen är något påtagligt liksom något som samhället måste ha en beredskap för och kunna skydda sig mot. Cyberhotet finns ständigt, det angår alla och bättre kunskap om dess medel och metoder är nödvändigt för samhällelig säkerhet.  Läs mer »

Läs mer →

Akademiesammankomsten 15 april

Nyheter

Styresmannen Mikael Odenberg öppnade dagens sammankomst med att hälsa de ca 80 ledamöterna och inbjudna gästerna välkomna. Programmet inleddes sedan av dagens hemlige gäst, försvarsdebattören och bloggaren Skipper (Örlogskapten Niklas Wiklund) som under punkten ”tankar för dagen” gav sin syn på läget inom Försvarsmakten inför stundande Försvarsbeslut. Temat för Wiklunds framställning var ”i otakt med […]

Läs mer →

NATO – för säkerhets skull?

Försvarsforum

Under denna tveeggade rubrik genomfördes ett seminarium om svenskt NATO medlemskap i Karlstad onsdagen den 15 april. Ett 70-tal intresserade hade samlades i Gamla Wermlandsbankens lokaler för att lyssna till några av landets främsta experter på dessa frågor samt ta del av en debatt mellan ungdomspolitiker. Arrangör var Folkpartiets Liberalernas ungdomsförbund och Försvarsforum, lokalt representerat […]

Läs mer →

Försvarsforum – seminarium i Linköping

Försvarsforum

Försvarsforum genomförde den 9 april 2015 ett seminarium i samarbete med det socialdemokratiska ungdomsförbundet. För den lokala supporten stod Allmänna försvarsföreningen. Temat för kvällen var ”Försvarsmaktens internationella insatser”.

Läs mer →

Vinnare av 2014 års tävlingsskrift

Nyheter

Kungl Krigsvetenskapsakademien har sedan några år tillbaka återtagit tidigare tradition med att utlysa en årlig skribenttävling. Vinnande bidrag 2014 ”Myten om de omoraliska drönarna – Hur nyttjandet av autonoma vapensystem kan leda till högre moral i krigföring” är författad av David Bergman, kapten i armén och försvarsmaktsdoktorand i psykologi. David Bergman kommer att erhålla sitt […]

Läs mer →

Nytt koncept för KKrVA blogg

Nyheter

Konceptet  innebär att: Tjugofyra ledamöter och några icke-ledamöter har engagerats som skribenter, vilket möjliggör att Akademiens kompetensområden kan täckas upp. Detta gäller såväl ämnen av nyhetskaraktär som de som kräver närmare analys. Flera nya, aktuella och spännande inlägg kommer att presenteras på bloggen varje vecka och undertecknad kommer att vara redaktör. Tommy Jeppsson

Läs mer →

Varierat på Akademiesammankomst

Nyheter

Sammankomsten 11 mars bjöd på intressanta ”tankar för dagen”av FMV GD, Avd IV årliga redovisning presenterad av ledamoten Bo Janzon över ämnet ”fredsteknik samt en studie baserad på tänkvärda erfarenheter från tjänstgöring i Bryssel framförda av ledamoten Katarina Engberg.  Läs mer »

Läs mer →