≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Härmed kallas ledamöterna (maka/make (motsv) må medfölja) till Högtidssammankomst i Börshuset vid Stortorget måndagen den 12 november. Ledamöterna med respektive erbjuds därefter att delta i Högtidsmiddagen på Karlbergs slott. [läs mer…]

Akademiens ledamöter och utomstående inbjuds till årets höstsymposium den 24 oktober på FHS. Det kommer att lägga grunden för Akademiens nya projekt ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)”. Såväl utländska som svenska experter kommer att tala om hur Europa ser ut idag och framåt, både ur stora och små staters perspektiv. Arrangör är avdelning VI. Symposiet genomförs på engelska. Anmälan krävs. [läs mer…]

Sammankomsten 03-10 handlade om Försvarsmateriel- och försvarsindustrifrågor, vilka hänger nära samman. [läs mer…]

Läs om akademisammankomsten 10-03 som bland annat avhandlade rymden och marinens framtid. [läs mer…]

Nätverket för IR historia bjuder in till seminarium om Pragvåren 1968

Natten mellan 20 och 21 augusti 1968 invaderade Warszawapaktens trupper Tjeckoslovakien och slog ner reformrörelsen bland landets kommunister som leddes av Alexander Dubček. Invasionen satte brutalt stopp för reformisternas så kallade ”socialism med mänskligt ansikte”. Invasionen kom att splittra den kommunistiska världen och orsakade rädsla för liknande attacker i länder som Finland och Österrike.

Den österrikiska historikern Peter Ruggenthaler har lett ett stort forskningsprojekt om den så kallade Pragvåren och är en av redaktörerna till boken The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968. Han har själv under många år forskat i ryska arkiv och publicerat centrala dokument om Kremlns agerande under Pragvåren.

Tid och plats: onsdag 24 oktober, kl. 13.00–15.00, Rum D900, Historiska institutionen. Se också ekohist.su.se/irh

International Conference 7-8 November 2018

The Swedish Defence University (SEDU) cordially invites you to a two-day conference in November 2018 in Stockholm. A century ago, the First World War ended. When the guns fell silent in November, a new era dawned upon Europe and the world. The consequences of the war, the conditions of its termination and a new set of projects for utopian orders born in 1918 arguably shaped the modern world.

The conference explores and analyses the consequences of 1918 seen with the benefit of a century’s hindsight. The conference revolves around four themes: Warfare, ethnicity/nationalism, the political use of violence, and the shape of states and societies. [läs mer…]

– Ett Trovärdigt Försvar –

Seminarium med paneldebatt och frågestund.
Välkommen till Arsenalen i Strängnäs torsdagen den 15 november, kl. 18.30-21.00

 • En säkerhetspolitisk översikt
  Ambassadör Michael Sahlin, Kungl Krigsvetenskapsakademien
 • Vad krävs för att återskapa ett trovärdigt försvar
  Direktör Johan Wiktorin, Kungl Krigsvetenskapsakademien
 • Politiska kommentarer
  Allan Widman (L) Försvarsutskottet
 • Moderator
  Olof Jonmyren, Politisk redaktör
 • Debatt och frågestund

[läs mer…]

Försvarshögskolans militärhistoriska sektion har nöjet att inbjuda till:

MILITÄRHISTORISKT SEMINARIUM PÅ FÖRSVARSHÖGSKOLAN

Hakkapeliterna i verkligheten, det tunga rytteriet på trettioåriga krigets slagfält.

Tisdagen den 6 november Kl. 14.00-16:00 i sal N206 hålls det andra öppna seminariet för terminen i sal N206 på Försvarshögskolan. Anledningen är den nyutkomna boken, Hårdast av de hårda, en kavalleriofficer i fält, av Sebastian Jägerhorn tidigare Finlands Riddarhussekreterare, numera chefsjurist på Fazerkoncernen. Efter seminariet inbjuds till frågor. Samtalsledare är professor Gunnar Åselius, militärhistoriska sektionen.

[Läs mer…]